Seminár:
Exekúcie a zrážky zo mzdy z pohľadu mzdovej účtovníčky v roku 2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Problematickú tému exekúcií a zrážok zo mzdy v mzdovej učtárni vyriešite na našom poldňovom školení. Zárukou spokojnosti je lektor z praxe.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 3
Najbližší termín: 5.9.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Exekúcie a zrážky zo mzdy z pohľadu mzdovej účtovníčky v roku 2019

 • Zrážky podľa Zákonníka práce
 • Zrážky prednostné, neprednostné
 • Zrážky so súhlasom zamestnanca, bez súhlasu zamestnanca
 • Exekúcie
 • Poskytnutie súčinnosti
 • Nepostihnuteľné časti mzdy
 • Stanovenie čistej mzdy
 • Tretinový systém
 • Poradie exekúcii
 • Daňové exekúcie
 • Priestupky, pokuty
 • Zrážky voči nebankovým subjektom

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Problematickú tému exekúcií a zrážok zo mzdy v mzdovej učtárni vyriešite na našom poldňovom seminári. Lektorka sa bude venovať prednostnýmneprednostným zrážkam zo mzdy, exekúciám i nepostihnuteľným častiam mzdy. Vaše otázky môžete rozdiskutovať s odborníčkou z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Exekúcie a zrážky zo mzdy z pohľadu mzdovej účtovníčky v roku 2019

Zamestnanci personálneho oddelenia, mzdoví pracovníci, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Lektor - Exekúcie a zrážky zo mzdy z pohľadu mzdovej účtovníčky v roku 2019

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Časový harmonogram - Exekúcie a zrážky zo mzdy z pohľadu mzdovej účtovníčky v roku 2019

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Exekúcie a zrážky zo mzdy z pohľadu mzdovej účtovníčky v roku 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 5.9.2019
 • Júlia Pšenková
 • 130 EUR + DPH
Input:
 • 22.11.2019
 • Júlia Pšenková
 • 130 EUR + DPH
Input:
 • 24.2.2020
 • Júlia Pšenková
 • 130 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.