Seminár:
Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 17.3.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

 • Definícia pracovnej cesty
 • Príkaz na pracovnú cestu
 • Nároky pri tuzemskej pracovnej ceste
 • Nároky pri zahraničnej pracovnej ceste
 • Použitie motorového vozidla
 • Vyúčtovanie pracovnej cesty
 • Vreckové
 • Preddavok na pracovnú cestu
 • Nároky štatutárov v súvislosti s cestovnými náhradami

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

Zamestnanci personálnych oddelení, mzdoví zamestnanci, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Lektor - Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Časový harmonogram - Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

Termíny a prihlásenie - Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 17.3.2020
 • Júlia Pšenková
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 23.9.2020
 • Júlia Pšenková
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.