Semináre

Verejná správa a školstvo

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Viete aké majú možnosti verejné inštitúcie v prípade, že chcú získať prostriedky z medzinárodných zdrojov?

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Získajte všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a ...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 22.11.2017
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 22.11.2017, Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 24.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 330 € bez DPH

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Zámerom kurzu je podporiť a rozvíjať komunikačné kompetencie zamestnancov verejnej správy s cieľom predchádzať komunikačným zlyhaniam a efektívne komunikovať s občanmi.  

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 28.11.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-15.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Školenie je venované aktuálnym problémom materských škôl ako je proces prijímania detí do materskej školy, krúžková činnosť, špecifiká školského poriadku. Príďte sa poradiť s odborníčkou.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 30.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Buďte informovaní o aktuálnych zmenách v oblasti verejného obstarávania pre rok 2017. Školenie je určené uchádzačom i obstarávateľom. Odborníčka pre oblasť verejného obstarávania Vám poradí, ako sa vyhnúť najčastejším nedostatkom a komplikáciám  v súvislosti s verejným obstarávaním.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 430 € bez DPH

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Dvojdňové školenie určené pre starostov a primátorov. Spojte príjemné s užitočným. Školenie je koncipované tak, aby ste počas 2 dní nazbierali maximum informácií z oblasti odpadového hospodárstva a verejného obstarávania. Naši skúsení lektori budú k dispozícií a radi zodpovedajú Vaše otázky.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 7.12.2017
Miesto: Vysoké Tatry

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 13.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Školenie je venované problematike všeobecne záväzných nariadení a vnútorným predpisom obcí. Garantujeme Vám individuálny prístup lektora.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 14.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Počas školenia získate potrebné informácie o elektronickom kontraktačnom systéme a hlavne o elektronickom trhovisku - o jeho hlavných prínosoch a výhodách. Počas školenia máte možnosť konzultovať svoje otázky s odborníčkou JUDr. Annou Karasovou.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 15.12.2017
Miesto: Bratislava