Semináre

Podnikanie a živnosť

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 80 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Zaradiť alebo nezaradiť majetok do podnikania? Aké to má následky? Rady, praktické dopady a prevencia. Školenie je určené SZČO, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť, a z tohto dôvodu sa tiež musia rozhodnúť, či predmetnú nehnuteľnosť zaradia do obchodného majetku alebo nie, účtovníkom. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 14.2.2018
Miesto: Bratislava