Stavebníctvo


Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

39,50 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Väčšina ľudí nevyužíva možnosti svojho mozgu v dostatočnej miere, ako keby si ani neboli vedomí skutočnosti, že sa mozog môže trénovať rovnako, ako každý iný sval. Ľudia väčšinou viac používajú ľavú stranu mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálne, analytické rozmýšľanie, zatiaľ čo pravú stranu, ktorá je sídlom kreativity, viac alebo menej zanedbávajú. Aké techniky a postupy použiť, aby sme mozog využívali v celej jeho kapacite ? Poradí Vám odborné CD s množstvom cvičení a informácií o takej veľkej entite akým je náš mozog a jeho potenciál.

Viac informácií o produkte >>


Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o.

49,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

CD ponúka informácie o:

  • nevyhnutných krokoch pre založenie s.r.o.
  • právnej úprave obchodného podielu v s.r.o.
  • otváracej súvahe v novovzniknutých spoločnostiach

CD ďalej obsahuje niektoré vybrané vzory k s.r.o.

Viac informácií o produkte >>


Revízia ISO 9001:2015

Revízia ISO 9001:2015

45,00 EUR + DPH

Nosič: Tlačená príručka

Nová publikácia pre manažérov kvality, interných audítorov, externých poradcov v systémoch manažmentu a pre tých, ktorí sa zaoberajú systémom manažmentu vo firme. Konečná verzia normy ISO 9001:2015 bola vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a prevzatá Európskym výborom pre normalizáciu (CEN). ČSN EN ISO 9001 je účinná od 1. marca 2016. Publikácia je v českom jazyku.

Viac informácií o produkte >>


Stavebný zákon s komentárom - zapracované zmeny od 1.1.2016

Stavebný zákon s komentárom - zapracované zmeny od 1.1.2016

59,00 EUR + DPH

Nosič: Brožúra

Stavebný zákon s komentárom  – aktuálne spracovanie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva.

Viac informácií o produkte >>