Stavebníctvo


Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onnbp.dashofer.sk

Online časopis Bezpečnosť práce prináša zrozumiteľné informácie o základných požiadavkách na úseku BOZP, spôsoby ich plnenia a správnej aplikácie do praxe, vysvetlenia a výklady, najnovšie poznatky a bližšie požiadavky pre jednotlivé odvetvia. Je určený pre bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov, technikov požiarnej ochrany, zamestnávateľov a vedúcich pracovníkov.

Viac informácií o produkte >>


EnviroInfo

EnviroInfo

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onnodp.dashofer.sk

Online časopis prináša vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Budete tak mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Viac informácií o produkte >>


Sprievodca svetom dopravcu

Sprievodca svetom dopravcu

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onnaut.dashofer.sk

Online časopis Sprievodca svetom dopravcu je určený pre všetkých prevádzkovateľov vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy v súlade s podmienkami platnými v EÚ a vo vzťahu k tretím krajinám. Prináša zaujímavé a aktuálne témy pre osoby podnikajúce v oblasti autodopravy.

Viac informácií o produkte >>