Manažment


Verlag Dashöfer Univerzita

Verlag Dashöfer Univerzita

od 96,00 EUR + DPH

Nosič: Portál videoseminárov

Web: www.vdu.sk

Najväčší portál videoseminárov pokrývajúci oblasť: daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, počítačových zručností, manažérskych zručností, envira a BOZP. Videosemináre sú novodobá forma získavania informácií, kedy v cca. hodinovom videozázname načerpáte všetko potrebné k Vašej práci bez toho, aby ste niekde cestovali.

Viac informácií o produkte >>


S.R.O. v praxi

S.R.O. v praxi

od 216,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.srovpraxi.sk

Portál www.srovpraxi.sk  je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť riadenia spoločnosti a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre osoby zodpovedné za jej riadenie. Základom knižnice je viac ako 4500 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

Viac informácií o produkte >>


Anafin - analýzy, financie, výkazy

Anafin - analýzy, financie, výkazy

384,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.anafin.sk

Online knižnica www.anafin.sk  je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť financií, analýz a výkazov podniku. Základom knižnice je viac ako 1 600 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

Viac informácií o produkte >>


Mediportál

Mediportál

384,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.mediportal.sk

Mediportál  je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné o vedení lekárskej praxe, obsahujúca množstvo štandardov liečebných postupov a informácie o kvalite zdravotníctva. Základom knižnice je viac ako 800 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

Viac informácií o produkte >>


O senioroch

O senioroch

216,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.osenioroch.sk

Online knižnica ako prvá na Slovensku prináša aktuálne, zaručené a overené informácie, ktoré k vedeniu seniorského či ošetrovateľskému domu potrebujete. Od informácií o zdravie cez financovanie až po komunikáciu s klientom. Viac ako 1700 článkov v slovenskom a českom jazyku zabezpečujú kvalitu odborného portálu. 

Viac informácií o produkte >>