Dane


Daňové a nedaňové náklady a výdavky

Daňové a nedaňové náklady a výdavky

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: dane.dashofer.sk

Online kniha predstavuje komplexnú pomoc pri riešení daňovej, ale aj účtovnej problematiky. Získate istotu pri obhajovaní Vašich výdavkov pred správcom dane (daňovým úradom) a odpovede na riešenie konkrétnych problémov z praxe. Prehľadné heslovité  usporiadanie Vám predstaví každý náklad z daňového, účtovného hľadiska, ako aj z pohľadu DPH, pričom tu nechýbajú ani odborné príklady z praxe.

Viac informácií o produkte >>


Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH

Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: zakon-o-dph.dashofer.sk

Online kniha ponúka viac ako 300 príkladov a komentárov pre jednoduchšiu orientáciu v komplexnom zákone o DPH. Dôsledne vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy akými sú vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby, pri prenájmoch a dodávkach nehnuteľností, pri úprave odpočítanej dane či určenie miesta dodania pri cezhraničných službách.

Viac informácií o produkte >>


Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby

Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: dzp.dashofer.sk

Online kniha prináša zrozumiteľné komentáre a praktické príklady pre jednoduchšiu orientáciu v zákone o dani z príjmov. Dôsledne vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy a pružne reaguje na časté novely tohto zákona. S online komentárom sa nemusíte obávať, že stratíte prehľad v spleti neustálych legislatívnych zmien. Súčasťou sú aj krátke videá – najdôležitejšie novely zákona o DZP spracované ako krátke a jasné videočlánky

Viac informácií o produkte >>


Účtovná závierka v kocke

Účtovná závierka v kocke

189,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: uctovna-zavierka.dashofer.sk

Online kniha je praktickým pomocníkom pre všetkých účtovníkov a ekonómov, ktorí každoročne zostavujú účtovnú závierku, či už v podvojnom alebo v jednoduchom účtovníctve. Predstavuje návod, ako správne zostaviť účtovnú závierku pre podnikateľské subjekty, ale aj pre fyzické osoby. Nájdete tu podrobne rozpísané jednotlivé kroky, ktorým sa nevyhnete pri jej zostavovaní, ale aj všetky potrebné tlačivá a formuláre.

Viac informácií o produkte >>


Mzdová učtáreň

Mzdová učtáreň

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: mzdova-uctaren.dashofer.sk

Online kniha je komplexným pomocníkom pre mzdové účtovníčky, ktorá ponúka prehľad o problematike pracovného práva, daní z príjmov, poistných a dávkových vzťahov, cestovných náhrad či ochrany osobných údajov v mzdovej učtárni. Na jej tvorbe sa podieľajú odborníci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Viac informácií o produkte >>