Dane


Kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz

od 99,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: www.kontrolnyvykaz.sk

Online kniha prináša ucelený pohľad na inštitút kontrolného výkazu. Množstvo otázok a dotazov zákazníkov položili základ najrozsiahlejšieho portálu, ktorý sa venuje čisto problematike kontrolného výkazu. Od všeobecných legislatívnych údajov cez odpovede na Vaše otázky až po zaujímavé články zamerané na kontrolný výkaz.

Viac informácií o produkte >>


Daňovo uznateľné výdavky v účtovníctve podnikateľov fyzických osôb od A do Z

Daňovo uznateľné výdavky v účtovníctve podnikateľov fyzických osôb od A do Z

120,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: danove-vydavky.dashofer.sk

Online kniha je komplexným pomocníkom pre živnostníkov. Na praktických príkladoch vysvetľuje daňovú uznateľnosť výdavkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v živnostenskom podnikaní a jednoduchým spôsobom zobrazuje ich účtovanie v peňažnom denníku.

Viac informácií o produkte >>


Daňové a nedaňové náklady a výdavky

Daňové a nedaňové náklady a výdavky

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: dane.dashofer.sk

Online kniha predstavuje komplexnú pomoc pri riešení daňovej, ale aj účtovnej problematiky. Získate istotu pri obhajovaní Vašich výdavkov pred správcom dane (daňovým úradom) a odpovede na riešenie konkrétnych problémov z praxe. Prehľadné heslovité  usporiadanie Vám predstaví každý náklad z daňového, účtovného hľadiska, ako aj z pohľadu DPH, pričom tu nechýbajú ani odborné príklady z praxe.

Viac informácií o produkte >>


Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH

Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: zakon-o-dph.dashofer.sk

Online kniha ponúka viac ako 300 príkladov a komentárov pre jednoduchšiu orientáciu v komplexnom zákone o DPH. Dôsledne vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy akými sú vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby, pri prenájmoch a dodávkach nehnuteľností, pri úprave odpočítanej dane či určenie miesta dodania pri cezhraničných službách.

Viac informácií o produkte >>


Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby

Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: dzp.dashofer.sk

Online kniha prináša zrozumiteľné komentáre a praktické príklady pre jednoduchšiu orientáciu v zákone o dani z príjmov. Dôsledne vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy a pružne reaguje na časté novely tohto zákona. S online komentárom sa nemusíte obávať, že stratíte prehľad v spleti neustálych legislatívnych zmien. Súčasťou sú aj krátke videá – najdôležitejšie novely zákona o DZP spracované ako krátke a jasné videočlánky

Viac informácií o produkte >>