Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

Tlačená publikácia obsahuje odborne spracovanú jednu z najzávažnejších tém, ktorej by si mal byť dobre vedomý každý jeden verejný činiteľ pri výkone verejnej moci. Publikácia obsahuje okrem odborných informácii i vzory a dáva ucelený pohľad na postup ako sa v prípade zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci zorientovať. Autorom je skúsený odborník z praxe, ktorý má bohaté skúsenosti v oblasti zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci.  


V rámci zakúpenia tlačenej publikácie Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci máte možnosť položiť počas jedného kalendárneho roka 10 otázok k problematike legislatívnych zmien, ktoré vám zodpovedajú odborníci z praxe. Publikácia vychádza nepravidelne, v prípade aktualizácie vám bude zaslaná aktualizovaná publikácia s faktúrou na úhradu.

Input:

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci:

99,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 5 € bez DPH

Obsah

 • Právny rámec zákonov upravujúcich zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
 • Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody
 • Rozsah zodpovednosti orgánov verejnej moci
 • Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody voči poškodenému
 • Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody
 • Žaloba o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom
 • Spôsob a rozsah náhrady škody
 • Lehoty
 • Regresná náhrada
 • Ústredná evidencia
 • Vzory tlačív

Autori

JUDr. Tomáš Buzinger

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 29.1.2020
Miesto: Bratislava