Zmeny v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite od 1.1.2019

Publikácia prináša prehľad informácií o vykonávaní finančnej kontroly vo verejnej správe.


Od 1. 1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, okrem týchto zmien, publikácia vysvetľuje pojmy ohľadne finančnej kontroly, obsahuje praktické informácie o výkone finančnej kontroly a vzory smerníc pre subjekty samosprávy. Autor je  skúseným odborníkom, ktorý sa aktívne venuje finančnej kontrole v praxi.

Input:

Zmeny v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite od 1.1.2019:

59,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • Základná kontrola
  • Finančná kontrola
  • Finančná kontrola - základné pojmy
  • Cieľ finančnej kontroly
  • Kontrolný orgán a vnútorný audit
  • Výsledok finančnej kontroly
  • Výnimka zo zásad výkonu základnej finančnej kontroly
  • Smernica pre výkon základnej finančnej kontroly
  • Smernica o finančnej kontrole

Autori

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 26.11.2019
Miesto: Bratislava