Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2019

Publikácia obsahuje praktické príklady a tabuľky pre ľahšie pochopenie rozsiahlej problematiky sociálneho poistenia.


Tlačená publikácia - Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2019 - je zameraná na všetky legislatívne zmeny v oblasti sociálneho poistenia s účinnosťou od 1 januára 2019.

Input:

Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2019:

59,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

 • Minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného
 • Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca
 • Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
 • Úprava dôchodkového veku
 • Úprava pravdepodobného vymeriavacieho základu na určenie sumy materského
 • Posudzovanie výnimiek z poistenia dôchodcov
 • Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca
 • Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia
 • Zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky
 • Rodičovský príspevok
 • Prídavok na dieťa
 • Príplatok k prídavku na dieťa
 • Príspevky na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti
 • Náhradné výživné

Autori

 • Ing. Martina Švaňová
 • Ing. Eva Gašparová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 30.9.2019
Miesto: Bratislava