Zmeny pre neziskové organizácie od 1.1.2019

Publikácia obsahuje odborné informácie týkajúce sa zákona o neziskových organizáciách, zákona o nadáciách, zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.


Začiatkom roka 2019 nadobudli účinnosť výrazné legislatívne zmeny pre neziskový sektor. Tlačená publikácia Vám prináša prehľad informácií o zmenách pre účtovné jednotky neziskového sektora a z nich vyplývajúce povinnosti s praktickými radami.

Input:

Zmeny pre neziskové organizácie od 1.1.2019:

59,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • Novela zákona o neziskových organizáciách s účinnosťou od 1. januára 2019
  • Novela zákona o nadáciách s účinnosťou od 1. januára 2019
  • Nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií od 1.1. 2019
  • Novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva od 1. októbra 2018 a 1. januára 2019
  • Novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a povinnosť zapisovania konečných užívateľov výhod
  • Povinnosti vyplývajúce pre prijímateľov podielu zaplatenej dane (2%)
  • Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkách

Autori

  • JUDr. Jana Uhrinová
  • Ing. Jana Vršková
  • Mgr. Jana Takáčová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 29.1.2020
Miesto: Bratislava