Zaradenie majetku do odpisových skupín v roku 2019

Publikácia z roku 2019!

Tlačená publikácia obsahuje odborné informácie o zaraďovaní majetku do odpisových skupín. Príručka tiež obsahuje komentár k zákonu o dani z príjmov § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetku.


V súčasnosti sa podľa platného zákona o dani z príjmov dlhodobý majetok zaraďuje do 6 odpisových skupín, pričom pre každú skupinu majetku je stanovená iná doba odpisovania. Pre správne určenie výšky odpisov je potrebné dlhodobý majetok správne zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 k zákonu o dani z príjmov.

Input:

Zaradenie majetku do odpisových skupín v roku 2019:

59,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2019
  • Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny v roku 2019
  • Zaradenie športovej podlahy do odpisovej skupiny v roku 2019
  • Zaradenie klimatizácie do odpisovej skupiny v roku 2019
  • Zaradenie chodníka k výrobnej hale do správnej odpisovej skupiny v roku 2019
  • Zaradenie majetku do odpisovej skupiny a náklady na inštaláciu laserového zariadenia v roku 2019
  • Komentár k zákonu o dani z príjmov § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetku

Autori