Zákon o účtovníctve

Prehľadné spracovanie tlačenej brožúry – Zákon o účtovníctve v znení účinnom od 1.1.2018


Zákon o účtovníctve upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky, a taktiež upravuje register účtovných závierok. Praktické spracovanie zákona môžete mať kedykoľvek a kdekoľvek so sebou a pomôcť si tak pri riešení konkrétnych otázok z oblasti účtovníctva.

Input:

Zákon o účtovníctve:

19 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  • ÚČTOVNÉ SÚSTAVY, ÚČTOVNÉ DOKLADY, ÚČTOVNÉ ZÁPISY A ÚČTOVNÉ KNIHY
  • ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
  • REGISTER
  • SPÔSOBY OCEŇOVANIA
  • INVENTARIZÁCIA
  • ÚČTOVNÁ DOKUMENTÁCIA
  • OSOBITNÉ USTANOVENIA NA ÚČELY PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO
  • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • PRÍLOHY

Autori

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 13.5.2019
Miesto: Bratislava