Zákon o obecnom zriadení

Brožúra obsahuje aktuálne znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Ponúkame Vám prehľadné spracovanie novely zákona o obecnom zriadení, účinnej od 1.4.2018. Novela rieši fungovanie obcí, ktoré nemajú vedenie a orgány, kompetencie medzi starostami a zastupiteľstvom či všeobecne záväzné nariadenia, ktoré idú nad rámec zákonov, zároveň zavádza možnosť poskytnúť jednorazový finančný príspevok zo štátneho rozpočtu obci, ku ktorej sa obec bez zvolených orgánov pričlení.

Input:

Zákon o obecnom zriadení:

39 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • Prvá časť – Postavenie obcí
  • Druhá časť – Orgány obce
  • Tretia časť – Spolupráca obcí
  • Štvrtá časť – Mestá
  • Piata časť – Poslanci
  • Šiesta časť - Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

Autori

Zbierka zákonov SR

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 29.1.2019
Miesto: Bratislava