Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Brožúra obsahuje aktuálne znenie novely zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.4.2018.


Zákonom č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti, sa upravujú jednotné postupy bezpečnosti v kybernetickom priestore, aby každý jeden, kto je prítomný v digitálnom svete, vedel, ako má konať v prípade, že dôjde k bezpečnostným incidentom.

Input:

Zákon o kybernetickej bezpečnosti:

19 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

 • § 1 Predmet zákona
 • § 2 – Pôsobnosť zákona
 • § 3 Vymedzenie základných pojmov
 • § 4 – Pôsobnosť orgánov verejnej moci
 • § 5 – Úrad
 • § 6 – Národná jednotka CSIRT
 • § 7 – Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti
 • § 8 – Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti
 • § 9 –  Ústredný orgán
 • § 10 – Úlohy iného orgánu štátnej správy
 • § 11 – Vládna jednotka CSIRT
 • § 12 – Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov
 • § 13 – Akreditácia jednotky CSIRT
 • § 14 – Podmienky akreditácie jednotky CSIRT
 • § 15 – Úlohy jednotky CSIRT
 • § 16 – Povinnosti toho, kto plní úlohy jednotky CSIRT
 • § 17 – Základná služba, prevádzkovateľ základnej služby a zaradenie do zoznamu základných služieb
 • § 18 – Identifikačné kritériá prevádzkovanej služby
 • § 19 – Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby
 • § 20 – Bezpečnostné opatrenia
 • § 21 – Digitálna služba a poskytovateľ digitálnej služby
 • § 22 – Povinnosti poskytovateľa digitálnej služby
 • § 23 – Zástupca poskytovateľa digitálnej služby
 • § 24 – Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov prevádzkovateľom základnej služby
 • § 25 – Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov poskytovateľom digitálnej služby
 • § 26 – Dobrovoľné hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov
 • § 27 – Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
 • § 28 – Kontrola
 • § 29 – Audit
 • § 30 – Priestupky
 • § 31 – Správne delikty
 • § 32 – Splnomocňovacie ustanovenia
 • § 33 – Spoločné ustanovenia
 • § 34 – Prechodné a záverečné ustanovenia

Autori

Zbierka zákonov

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 13.5.2019
Miesto: Bratislava