Zákon o dani z príjmov

Tlačená brožúra – Zákon o dani z príjmov je prehľadne spracovaným znením zákona o dani z príjmov, ktorý je účinný od 1.1.2018.


Zákon o dani z príjmov upravuje daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, a taktiež spôsob platenia a vyberania dane. Daň z príjmov je kľúčovým daňovým zákonom a podstatnou priamou daňou. Každý podnikateľský subjekt by mal ovládať práva a povinnosti, ktoré preňho z tejto právnej normy platia.

Input:

Zákon o dani z príjmov:

19 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
  • DAŇ FYZICKEJ OSOBY
  • DAŇ PRÁVNICKEJ OSOBY
  • SPOLOČNÉ USTANOVENIA
  • VYBERANIE A PLATENIE DANE
  • SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • PRÍLOHY

Autori

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 13.5.2019
Miesto: Bratislava