Zákon o dani z pridanej hodnoty

Znenie zákona o dani z pridanej hodnoty účinné od 1.1.2018


Prehľadne a jednoducho skompletizovaná tlačená brožúra sa stane vašim pomocníkom pri riešení konkrétnych problémov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty. Vďaka praktickému spracovaniu budete mať informácie týkajúce sa Zákona o dani z pridanej hodnoty hneď k dispozícii.

Input:

Zákon o dani z pridanej hodnoty:

19 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

 • Základné ustanovenia
 • Registračná povinnosť
 • Zdaniteľné obchody
 • Miesto zdaniteľného obchodu
 • Miesto dodania služby
 • Daňová povinnosť
 • Základ dane a sadzba dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie dane
 • Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte
 • Vrátenie dane uplatnenej v cenách tovarov a služieb
 • Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru
 • Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane
 • Osobitná úprava uplatňovania dane
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň
 • Zrušenie registrácie
 • Prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prílohy

Autori

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 13.5.2019
Miesto: Bratislava