Tlačená príručka

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom k 1. 4. 2020

Formát: A5, Počet zložiek: 0 Počet strán: 185

Tlačená publikácia obsahuje kompletné znenie zákona účinného k 1. 4. 2020.

Je prehľadným znením, ktorý informuje o aktuálnych zmenách v Zákone o dani z príjmov.

Obsah

  • Prvá časť ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
  • Druhá časť DAŇ FYZICKEJ OSOBY
  • Tretia časť DAŇ PRÁVNICKEJ OSOBY
  • Štvrtá časť SPOLOČNÉ USTANOVENIA
  • Piata časť VYBERANIE A PLATENIE DANE
  • Šiesta časť SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zoznam autorov

Zbierka zákonov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk