Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POZOR! Nová právna úprava v súvislosti s novelizáciou zákona o metrológii.  Od 1.3.2018 sa zmení až 76 novelizačných bodov


Tlačená brožúra zákona o metrológii a doplnení niektorých zákonov je prakticky spracovaná na použitie kedykoľvek a kdekoľvek budete potrebovať. Nemala by určite chýbať žiadnemu odborníkovi z oblasti techniky.

Input:

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

39 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA(§ 1 - § 2)
  • DRUHÁ ČASŤ - ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY A MERADLÁ(§ 3 - § 8)
  • TRETIA ČASŤ - METROLOGICKÁ KONTROLA A ÚRADNÉ MERANIE(§ 9 - § 20)
  • ŠTVRTÁ ČASŤ - SPOTREBITEĽSKY BALENÉ VÝROBKY(§ 21 - § 22)
  • PIATA ČASŤ - AUTORIZÁCIA A REGISTRÁCIA(§ 23 - § 29)
  • ŠIESTA ČASŤ - ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY METROLOGICKÝ DOZOR(§ 30 - § 36a)
  • SIEDMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA(§ 37 - § 42)

Autori

Zbierka zákonov SR

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 4.2.2019
Miesto: Žilina