Seminár:
Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 7.9.2020
Miesto: ONLINE
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

Zákon o kybernetickej bezpečnosti – všeobecne
Prevádzkovatelia základných služieb
Poskytovatelia digitálnych služieb
Jednotky CSIRT
Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov
Dotknuté sektory a podsektory, výnimky z pôsobnosti zákona
Právne povinnosti a lehoty
Kontrola a audit
Priestupky a správne delikty
Compliance

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

Cieľovou skupinou sú už identifikovaní prevádzkovatelia základných služieb, poskytovatelia digitálnych služieb, prevádzkovatelia prvkov kritickej infraštruktúry ako aj subjekty, ktoré sú v procese seba-identifikácie a nemajú istotu, či spadajú pod úpravu zákona o kybernetickej bezpečnosti, ako aj osoby, ktoré im poskytujú právne poradenstvo alebo iný typ poradenstva.

Lektor - Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou (advokátska skúška v roku 2011), pedagóg Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Je spoluautorom komentára k zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Zákon o kybernetickej bezpečnosti – komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018), hlavným autorom monografie o práve informačných a komunikačných technológií Slovenskej republiky (GÁBRIŠ, T. – KOVÁR, L.: Cyber Law : Slovak Republic. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014) a autorom učebníc k problematike vzťahu práva a technológií (GÁBRIŠ, T.: Law & Technology. Bratislava: VO PraF UK, 2015) a práva informačných a komunikačných technológií (GÁBRIŠ, T.: Cyber Law : Textbook. Bratislava: VO PraF UK, 2014). Uvedenej problematike sa dlhodobo venuje ako v rovine pedagogickej (lektorskej), tak aj v rovine praktickej advokátskej činnosti – pôsobí v advokátskej kancelárii Motúzová & Lacko, so sídlom v Bratislave.

Časový harmonogram - Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:30  prednáška
  • 11:30 – 12:30  občerstvenie
  • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • 7.9.2020
  • prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA
  • 199 EUR + DPH
Tento termín je žiaľ vypredaný.
  • 7.9.2020
  • prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA
  • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.