Webináre: prednášok

Aktuálna ponuka:

Po korone - návrat zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov

Lektor: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur. a Mgr. Petra Štrbová Marková

Dátum: 27.5.2020

Čas: 14.00 - 16.00 hod.