Webináre: prednášok

Aktuálna ponuka:

Odvody do Sociálnej poisťovne, odpustenie platenia odvodov zamestnávateľom

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 27.5.2020

Čas: 9.00 - 13.00 hod.

Po korone - návrat zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov

Lektor: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur. a Mgr. Petra Štrbová Marková

Dátum: 27.5.2020

Čas: 14.00 - 16.00 hod.