Webináre otázok a odpovedí

Aktuálna ponuka:

Povinnosti samosprávy v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 25.9.2020

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Špecifiká dlhodobého majetku rozpočtových a príspevkových organizácií samosprávy a obcí

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 25.9.2020

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 8.10.2020

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Obstaranie dlhodobého majetku vlastnou činnosťou a z transferov v obciach

Lektor: Ing. Štefan Fabian

Dátum: 16.10.2020

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Novinky súvisiace s GDPR v roku 2020

Lektor: JUDr. Jakub Uhrinčať

Dátum: 20.10.2020

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Odpisy, opravné položky a rezervy ROPO a obcí

Lektor: Ing. Štefan Fabian

Dátum: 6.11.2020

Čas: 10.00 - 11.00 hod.