Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár prednášok je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Metodický pokyn k zdaňovaniu stravného vydaný MF SR

Lektor: Ing. Viera Mezeiová

Dátum: 14.5.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Prezentácie ako nástroj výučby

Lektor: Mgr. Slavomír Gál

Dátum: 14.5.2021

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Odmeny a tresty vo vyučovacom procese

Lektor: Mgr. Slavomír Gál

Dátum: 17.5.2021

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nájom nebytových priestorov v roku 2021

Lektor: Mgr. Mária Sadloňová, Mag. Annamária Tóthová

Dátum: 18.5.2021

Čas: 9.30 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Dodávate tovar konečným odberateľom v iných členských štátoch? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1. júla 2021

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 20.5.2021

Čas: 8.30 - 9.30 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 20.5.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Značenie a piktogramy v súlade s BOZP

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 20.5.2021

Čas: 16.30 - 17.30 hod.

Zaregistrujte sa

Vytváranie učebných príležitostí na podporu prírodovednej gramotnosti

Lektor: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Dátum: 21.5.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 21.5.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Práca z domu po novele Zákonníka práce od 1.3.2021 a monitorovanie zamestnancov pracujúcich z domu

Lektor: Mgr. Soňa Hanková, Mgr. Mag. Terézia Rusnáková, Mgr. Pavel Straka

Dátum: 25.5.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do platových tried v roku 2021

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 26.5.2021

Čas: 11.00 - 12.30 hod.

Zaregistrujte sa

Obec a kuchynský odpad od 1.7.2021 v kocke

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 27.5.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 27.5.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Cielená integrácia obsahov predmetov vo vzdelávacích oblastiach človek a príroda, človek a spoločnosť, matematika a informácie, človek a svet práce (STEM)

Lektor: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Dátum: 28.5.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Time-manažment pre učiteľov a žiakov

Lektor: Mgr. Slavomír Gál

Dátum: 28.5.2021

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Daňová kontrola v praxi - Začiatok a priebeh daňovej kontroly

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 3.6.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v daňovom poriadku v roku 2021

Lektor: Ing. Božena Jurčíková

Dátum: 8.6.2021

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZP

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 10.6.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 15.6.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Dovážate tovar z tretích krajín konečným odberateľom v iných členských štátoch? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1. júla 2021

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 17.6.2021

Čas: 8.30 - 9.30 hod.

Zaregistrujte sa

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 17.6.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 18.6.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Daňová kontrola v praxi - Vaše práva a povinnosti počas daňovej kontroly

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 24.6.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Prevádzkujte e-shop, kde iní podnikatelia predávajú tovar konečným odberateľom? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1. júla 2021

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 8.7.2021

Čas: 8.30 - 9.30 hod.

Zaregistrujte sa

Daňová kontrola v praxi - Príprava na daňovú kontrolu a dôkazné bremeno

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 15.7.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Začíname s DPH

Lektor: Ing. Monika Ziškayová

Dátum: 22.7.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 19.8.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Rozšírená zodpovednosť výrobcov obalov

Lektor: JUDr. Natália Jánošková

Dátum: 21.9.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 14.10.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 16.12.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa