Seminár:
WEBINÁR: Verejné obstarávanie od 1.1.2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 9:00-15:00

Téma

WEBINÁR v nižšie uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje nové inštitúty, resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 1. 2020).

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín: 22.7.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia - WEBINÁR: Verejné obstarávanie od 1.1.2020

 • Legislatíva vo VO, aktuálne novely ZVO
 • Definícia in-house zadávania zákaziek, vyhradené zákazky.
 • Finančné limity, predpokladaná hodnota zákazky, predbežné trhové konzultácie.
 • Zmena zmluvy a odstúpenie od zmluvy, evidencia referencií.
 • Elektronická komunikácia.
 • Rozdelenie na časti, zmiešané zákazky.
 • Podmienky účasti a posúdenie ich splnenia, konflikt záujmov, JED.
 • Opis predmetu zákazky, súťažné podklady, kritériá na vyhodnotenie ponúk, zábezpeka.
 • Dynamické nákupné systémy.
 • Predkladanie a otváranie ponúk, vyhodnotenie ponúk.
 • Uzavretie zmluvy, súčinnosť, register partnerov verejného sektora.
 • Zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.
 • Zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa
 • Ako nakupovať v čase mimoriadnej situácie

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

WEBINÁR v nižšie uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje nové inštitúty, resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona č. 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 1. 2020).

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - WEBINÁR: Verejné obstarávanie od 1.1.2020

Záujemci a uchádzači o verejné obstarávanie, osoby pripravujúce žiadosti o účasť, ponuky, návrhy; osoby zostavujúce žiadosti o nápravu a námietky pre záujemcov, uchádzačov či účastníkov.

Lektor - WEBINÁR: Verejné obstarávanie od 1.1.2020

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram - WEBINÁR: Verejné obstarávanie od 1.1.2020

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

 • 9:00 - 12:00 - prednáška
 • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
 • 13:00 - 15:00 - prednáška

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Verejné obstarávanie od 1.1.2020

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 22.7.2020
 • Odborník z praxe
 • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.