Seminár:
WEBINÁR: Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 9:00 - 15:00

Téma

WEBINÁR obsahuje potrebné informácie o elektronickom kontraktačnom systéme a hlavne o elektronickom trhovisku - o jeho hlavných prínosoch a výhodách. 

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín: 8.7.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia - WEBINÁR: Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

Využívate elektronické trhovisko v celej jeho funkcionalite? Aké sú jeho prínosy a výhody? Zistite všetky informácie, ktoré vám pomôžu efektívne využívať elektronický kontraktačný systém vo vašej práci.

Elektronický kontraktačný systém
Elektronické trhovisko a jeho hlavné prínosy a výhody

POZOR!

 • Zmeny od 1. novembra 2017 a od 8. novembra 2017 zmeny v zákone o verejnom obstarávaní (zákon č. 248/2017 Z.z, 264/2017 Z.z.) 
 • Využívanie elektronického trhoviska na obstarávanie zákaziek bežne dostupných na trhu od 1. 11. 2017 a možné spôsoby obstarávania
 • Nové funkcionality od 4.11.2017 - nová verzia EKS 
 • EKS - Registrácia všetkých používateľov pomocou elektronického občianskeho preukazu – eID karty
 • Čo sa nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Kto nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Kto dodáva tovar, poskytuje služby a uskutočňuje stavebné práce na elektronickom trhovisku.
 • V akých finančných limitoch sa nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Aký je postup pri registrácii objednávateľa.
 • Aký je postup pri registrácii dodávateľa.
 • Knižnica – register opisných formulárov.
 • Na čo slúži opisný formulár.
 • Ako sa vytvára opisný formulár.
 • Aký je postup dodávateľa pri spracovaní ponuky (ponukový formulár).
 • Aký je postup objednávateľa pri spracovaní objednávky (objednávkový formulár).
 • Čo sú to objednávkové atribúty.
 • Čo je to karanténa a rozpor.
 • Načo slúži zmluvný formulár.
 • Referenčný formulár.
 • Protokol o priebehu zadávania zákazky.
 • Register dodávateľov – osobné profily.
 • Register objednávateľov – profily.
 • Registre používateľov/verejnosti.
 • Register ponúk (katalóg ponúk).
 • Register opisov predmetov zákazky (knižnica).
 • Register zmlúv (CRZT).
 • Register mesačných prieskumov o vývoji cien:
  • Registre zadávania zákaziek vyhlásených, prebiehajúcich, dokonaných a nedokonaných.
 • Register referencií z trhoviska – black list.
 • Postupy zadávania zákaziek na ET podľa § 96, § 97, § 98.
 • Obchodné podmienky elektronického trhoviska.
 • Trhový poriadok.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

WEBINÁR obsahuje potrebné informácie o elektronickom kontraktačnom systéme a hlavne o elektronickom trhovisku - o jeho hlavných prínosoch a výhodách. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - WEBINÁR: Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

Odberatelia, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, uchádzači, dodávatelia.

Lektor - WEBINÁR: Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram - WEBINÁR: Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

 • 9:00 - 12:00 - prednáška
 • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
 • 13:00 - 15:00 - prednáška

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 8.7.2020
 • Odborník z praxe
 • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.