Vzory zmlúv a dokumentov pre firmu počas koronavírusu a po ňom

Právny stav k 26. 3. 2020

PDF na stiahnutie, ktoré vám pomôže pri riešení agendy, ktorá v súvislosti s koronavírusom nastala.


Právne správne pripravené vzory zmlúv, ktoré môžete ihneď použiť. Už dnes si viete pripraviť vzory zmlúv, ktoré reagujú na vaše potreby v čase koronavírusu. 27 vzorov zmlúv, ktoré pripravili pre vás odborníci z praxe máte tak okamžite k dispozícii.

Input:

Vzory zmlúv a dokumentov pre firmu počas koronavírusu a po ňom:

49,00 € bez DPH

Obsah

 • Vzor odstúpenia od zmluvy
 • Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobom
 • Vzor odstúpenia od zmluvy
 • Vzor uznania dlhu
 • Vzor dohody o splátkach dlhu
 • Vzor dohody o odpustení dlhu
 • Vzor zmluvy o pôžičke
 • Vzor zmluvy o úvere
 • Zmluva o prevzatí dlhu
 • Vzor zmluvy o výpožičke
 • Vzor darovacej zmluvy
 • Vzor zmluvy o prevzatí dlhu
 • Výzva na vrátenie pôžičky
 • Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky
 • Vzor vlastnej zmenky
 • Vzor ručiteľského vyhlásenia
 • Právna úprava interných predpisov zamestnávateľa a vnútropodnikových normatívnych aktov
 • Vzor dohody o vykonaní práce
 • Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene a výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce
 • Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitú
 • Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca
 • Dohoda o mzde
 • Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia
 • Dohoda o zmene pracovných podmienok
 • Právna úprava okamžitého skončenia pracovného pomeru
 • Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca

Autori

Kolektív autorov