Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2018

Transferové oceňovanie súvisí s daňovou optimalizáciou, ktorá spočíva v prenesení zisku medzi závislými osobami v rámci SR alebo cez hranice do krajiny s priaznivejšími pravidlami zdanenia. CD obsahuje nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie spolu s popisom jednotlivých častí dokumentácie. 


Na tomto CD nájdete aj informácie v súvislosti s predložením skrátenej transferovej dokumentácie správcovi dane v roku 2018, Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie, Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania a úplné znenie zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., v znení účinnom k 1. 1. 2018).

Input:

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2018:

49 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

1. Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2018

  • nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie Vám krok po kroku na praktickom príklade predstaví aké náležitosti by mala skrátená transferová dokumentácia obsahovať,
  • obsahuje rady a tipy, na ktoré pri tvorbe transferovej dokumentácie netreba zabudnúť,
  • obsahuje aj stručný prehľad legislatívy súvisiacej s transferovým oceňovaním,
  • editovateľný vzor si môžete stiahnuť vo formáte WORD.

2. Predloženie transferovej dokumentácie správcovi dane v roku 2018

  • obsahuje informácie súvisiace s predložením transferovej dokumentácie správcovi dane a odsúhlasení metódy ocenenia správcom dane,
  • vzor žiadosti o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia správcom dane.

3. Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie

4. Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF 014283/2016/724 o určení obsahu dokumentácie

5. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania

6. Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., v znení účinnom k 1. 1. 2018)

  • na stiahnutie vo formáte WORD

Manuál k inštalácii CD-ROMu si môžete stiahnuť TU.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  •  Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu, daniam, transferovému oceňovaniu. Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov. V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu.

  • Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení daní z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 13.5.2019
Miesto: Bratislava