Produkt na CD

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2016

CD obsahuje nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie spolu s popisom jednotlivých častí dokumentácie. Transferové oceňovanie súvisí s daňovou optimalizáciou, ktorá spočíva v prenesení zisku medzi závislými osobami v rámci SR alebo cez hranice do krajiny s priaznivejšími pravidlami zdanenia.

Na tomto CD nájdete aj:

 • informácie v súvislosti s predložením transferovej dokumentácie správcovi dane v roku 2016,
 • Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie,
 • Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania,
 • úplné znenie zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., v znení účinnom k 18. 3. 2016).

Obsah

 

Na tomto CD nájdete :

1. Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2016

 • nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie Vám krok po kroku na praktickom príklade predstaví aké náležitosti by mala skrátená transferová dokumentácia obsahovať,
 • obsahuje rady a tipy, na ktoré pri tvorbe transferovej dokumentácie netreba zabudnúť,
 • obsahuje aj stručný prehľad legislatívy súvisiacej s transferovým oceňovaním,
 • editovateľný vzor si môžete stiahnuť vo formáte WORD.

2. Predloženie transferovej dokumentácie správcovi dane v roku 2016

 • obsahuje informácie súvisiace s predložením transferovej dokumentácie správcovi dane a odsúhlasení metódy ocenenia správcom dane,
 • vzor žiadosti o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia správcom dane.

3. Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie

4. Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF 014283/2016/724 o určení obsahu dokumentácie

5. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania

6. Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., v znení účinnom k 18. 3. 2016)

 • na stiahnutie vo formáte WORD

Manuál k inštalácii CD-ROMu si môžete stiahnuť TU.

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

       

 • Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu , daniam, transferovému oceňovaniu.  Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov.  V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu.

       

 • Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. 

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk