Vzor Registratúrny poriadok (právny stav pre rok 2019)

Ponúkame Vám Vzor registratúrneho poriadku, do ktorého si len doplníte názov Vašej organizácie a môžete ho začať používať. Registratúrny poriadok upravuje postup organizačných útvarov pri správe registratúry, a to najmä pri organizovaní manipulácie s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov.


Input:

Vzor Registratúry poriadok (právny stav pre rok 2019):

19,00 € bez DPH

Obsah

 • Úvodné ustanovenia
 • Základné pojmy
 • Prijímanie zásielok
 • Triedenie zásielok a odovzdávanie záznamov
 • Denník
 • Evidovanie záznamov
 • Prideľovanie čísla spisu
 • Obeh záznamov
 • Vybavovanie spisov
 • Tvorba záznamu
 • Používanie pečiatok
 • Podpisovanie a rozmnožovanie záznamov
 • Odosielanie zásielok
 • Registratúrny plán
 • Registratúra organizačného útvaru
 • Registratúrne stredisko
 • Vypožičiavanie spisov
 • Lehota uloženia

Autori

 • Ing. Mária Vépyová
 • PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská
 • Ing. Jozef Pohlod

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 26.9.2019
Miesto: Bratislava