Vzor evidencie DPH pre účely dane na výstupe

Ponúkame Vám praktický Vzor evidencie DPH pre účely dane na výstupe, ktorý Vám pomôže pri každodennej práci s evidenciou daňových dokladov a slúži ako podklad pre daňové priznanie DPH.


Input:

Vzor evidencie DPH pre účely dane na výstupe:

19,00 € bez DPH

Obsah

 • Dodanie tovarov a služieb v tuzemsku § 8 a 9 (riadky 01-04 DP)
 • Nadobudnutie tovarov z ČŠ § 11 a 11a (riadky 05-08 DP)
 • Tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 (riadky 09-10 DP)
 • Služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 3 (riadky 11-12 DP)
 • Tovary, pri ktorých druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 (riadky 13-14 DP)
 • Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane (riadok 15)
 • Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane § 43 ods. 1 a4 (riadok 16)
 • Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane § 46, 47 a 48 ods. 8 (riadok 17)
 • Dodanie tovarov podľa § 8 ods. 3
 • Premiestnenie tovarov podľa § 8 ods. 4 písm. f), g), a h) z tuzemska do iného členského štátu
 • Dodanie služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte, pri dodaní služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 v inom členskom štáte
 • Dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte

Autori

 • Ing. Božena Ninčáková
 • Ing. Zuzana Hrušovská
 • Ing. Tomáš Janoušek
 • Ing. Jozef Pohlod

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 26.9.2019
Miesto: Bratislava