Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti (právny stav pre rok 2019)

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti je dokument použiteľný ihneď pre praktické použitie  vzhľadom na jeho aktuálne spracovanie pre rok 2019. Ak zamestnanec pri svojej práci prichádza do styku s hodnotami zamestnávateľa je potrebné aby uzavreli dohodu o hmotnej zodpovednosti. Pri niektorých prácach je uzavretie tejto dohody podmienkou pri nástupe do zamestnania. Zákonom stanovená minimálna veková hranica na uzatváranie tejto dohody je 18 rokov.


Input:

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti (právny stav pre rok 2019):

9,00 € bez DPH

Obsah

  • Preberanie zodpovednosti zamestnanca
  • Povinnosti zamestnanca
  • Povinnosti zamestnávateľa

Autori

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 30.9.2019
Miesto: Bratislava