Vzor dohody o brigádnickej práci študentov (právny stav pre rok 2019)

Tento dokument je ihneď využiteľný pre praktické použitie vzhľadom na jeho aktuálne spracovanie pre rok 2019.


Dohoda o brigádnickej práci študenta sa uzatvára len s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a zároveň,  ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Študent, ktorý uzavrie dohodu o brigádnickej práci musí byť starší ako 15 rokov a zároveň  zamestnávateľ nesmie ako deň nástupu do práce dohodnúť deň, ktorý by predchádzal dňu, keď táto osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov.

Input:

Vzor dohody o brigádnickej práci študentov (právny stav pre rok 2019):

9,00 € bez DPH

Obsah

  • Náplň práce
  • Rozsah pracovného času
  • Doba výkonu práce
  • Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

Autori

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 30.9.2019
Miesto: Bratislava