Seminár:
Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-14.00

Téma

Aké sú povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov do zahraničia? Oboznámte sa s možnosťami vysielania zamestnancov z pohľadu európskeho a slovenského pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 5
Najbližší termín: 28.10.2019
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : 28.10.2019, Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva

Právny rámec, definícia vysielania v rámci EÚ, súvisiace povinnosti

- Novela Zákonníka práce súvisiaca s vysielaním zamestnanca
- Povinnosti domáceho zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca
- Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnanca
- Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa
- Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu

Poskytovanie služieb, voľný pohyb služieb a jeho limity

- Čo je to voľný pohyb služieb
- Kedy nejde o voľný pohyb služieb, ale o usadenie a súvisiace povinnosti
- Medzinárodný prenájom pracovnej sily a poskytnutie služby

Druhy, spôsoby a formy vysielania v slovenskom pracovnom práve

- Pracovné cesty, dočasné pridelenie, výkon práce v zahraničí, pravidelné pracovisko
- Koncernové vysielanie a rozdiel medzi zahraničnou pracovnou cestou a vysielaním
- Nároky na cestovné náhrady

Minimálne pracovné a oznamovacie podmienky v hostiteľskej krajine

- Povinnosť garantovať zamestnancom minimálne pracovné podmienky
- Minimálna mzda poskytovaná podľa predpisov hostiteľského štátu
- Doklady, ktoré musí mať vyslaný pracovník so sebou

Pracovné podmienky a príklady vysielania do jednotlivých štátov EÚ

- Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a pod.
- Sankcie za nesplnenie notifikačných povinností

Sociálne zabezpečenie pri vysielaní

- Vysielanie pracovníkov
- Súbežne vykonávaná činnosť v dvoch, alebo viacerých štátoch
- Výnimka
- Formuláre A1

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Aké sú povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov do zahraničia? Oboznámte sa s možnosťami vysielania zamestnancov z pohľadu európskeho a slovenského pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia. Na školení Vysielanie zamestnancov do EÚ sa naučíte ako správne postupovať. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva

Mzdári, personalisti, majitelia spoločností, konatelia firiem.

Lektor - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Patrí medzi výborne hodnotených lektorov.

Časový harmonogram - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva

Termíny a prihlásenie - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 28.10.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 185 EUR + DPH
Input:
 • 5.12.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 185 EUR + DPH
Input:
 • 25.2.2020
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 185 EUR + DPH
Input:
 • 30.4.2020
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 185 EUR + DPH
Input:
 • 18.6.2020
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 185 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.