Seminár:
Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Seminár sa venuje praktickej realizácii finančnej kontroly v prostredí verejnej správy s definovaním jej náležitostí a zároveň informácií z kontrolnej praxe (najmä z pohľadu výkonu základnej finančnej kontroly).

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín:
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2019

  • Základné zásady finančnej kontroly
  • Finančné operácie vo verejnej správe
  • Vzťah základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly
  • Poskytovanie finančných prostriedkov
  • Finančná kontrola na mieste
  • Diskusia a zhrnutie
  • Záver

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Súčasťou seminára je objasnenie finančných operácií vo verejnej správe v nadväznosti na správne a úplné overenie základnou finančnou kontrolou. Bližšie sa seminár venuje dodržaniu zásady „kontroly štyroch očí“ a prípadom konfliktov v pri výkone finančnej kontroly.  Účastníkom sú prezentované najčastejšie finančné operácie alebo ich časti a dodržanie súladu s kritériami v zmysle zákona podľa výkonu v praxi. Zároveň sa seminár bližšie venuje podpisovému oprávneniu za výkon základnej finančnej kontroly a možnostiam spracovania interných smerníc. Súčasťou seminára je i metodická pomoc k spracovaniu internej smernice. Seminár sa venuje aj administratívnej finančnej kontrole, kde lektor zhŕňa časté prípady z vlastnej praxe kontrolóra a najmä jej výkon pri poskytovaní prostriedkov dotácií a transferov. Lektor účastníkom objasňuje aj vzory výkonu finančnej kontroly na mieste a jej aplikáciu v prostredí štátnej správy a samosprávy obcí a miest.

Súčasťou seminára je i prezentácia lektorovej publikácie:

Praktický sprievodca pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania
(Verlag Dashofer, vydaní v máji 2016)

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2019

zamestnancom zodpovedným za overenie finančných operácií z prostredia verejnej správy (ekonómovia, mzdári, zamestnanci zodpovední za zverený majetok, zásoby, či finančnú hotovosť, personalistom, účtovníkom, kontrolórom, štatutárom a riaditeľom, prednostom, vedúcim zamestnancom)

Lektor - Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2019

Časový harmonogram - Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2019

Termíny a prihlásenie - Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.