Všetko o dovolenke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2019

Tlačená publikácia obsahuje odborné informácie tykajúce sa dovolenky a jej čerpania. Dozviete sa o hromadnom čerpaní dovolenky, o kolíziách niektorých dôb v rámci čerpania dovolenky, o dovolenke pri kratšom pracovnom čase, o dovolenke počas materskej, o nevyčerpanej dovolenke zamestnanca a preplatenia dovolenky po skončení pracovného pomeru.


Informácie v publikácii spracovali odborníci z praxe a je určená všetkým, ktorí pracujú v oblasti mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky.

Input:

Všetko o dovolenke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2019:

59,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

 • Dovolenka za kalendárny rok alebo za pomernú časť roka
 • Dovolenka za odpracované dni
 • Dodatková dovolenka
 • Čerpanie dovolenky
 • Hromadné čerpanie dovolenky
 • Prerušenie a krátenie dovolenky a náhrada mzdy
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zamestnanca 
 • Kolízie niektorých dôb a dovolenka
 • Sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia a dovolenka
 • Neaktívna pracovná pohotovosť mimo pracoviska a dovolenka
 • Dovolenka pri kratšom pracovnom čase
 • Dovolenka počas materskej dovolenky
 • Dodatková dovolenka a len časť zmeny v škodlivom prostredí
 • Nevyčerpaná dovolenka zamestnanca a jej preplatenie po skončení pracovného pomeru
 • Neplatné skončenie pracovného pomeru a dovolenka
 • Čerpanie pol dňa dovolenky

Autori

 • Ing. Eva Gášpárová,
 • Mgr. Michaela Hinnerová
 • JUDr. Juraj Mezei, PhD.