Všetko o dotáciách na nájomné v roku 2020

PDF na stiahnutie obsahuje informácie súvisiace s legislatívnou zmenou – publikovanou v Zbierke zákonov pod č. 155/2020 Z. z. Ide o pomoc štátu s platením nájomného tým podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené práve na základe rozhodnutia štátnych orgánov v súvislosti so šírením choroby COVID-19.


Dočítate sa o výzve, žiadosti a účtovaní nájomného, ako aj ďalšie informácie s tým súvisiace.

Input:

Všetko o dotáciách na nájomné v roku 2020:

49,00 € bez DPH

Obsah

 • Dotácia na úhradu nájomného – nová forma štátnej pomoci
 • Účtovanie nájmov z pohľadu odloženia splatnosti nájomného
 • Výpočet výšky dotácie nájomcom nehnuteľnosti
 • Praktické príklady na účtovanie nájomného v rámci finančnej pomoci podnikateľom
 • Legislatíva
 • Výzva
 • Žiadosť
 • Kto a na čo má nárok
 • Podmienky nájomcu pre oprávnenosť dotácie
 • Obdobie pre účely dotácie
 • Výška dotácie na nájomné
 • Informácie, ktoré musíte zdieľať
 • Ak sme sa nedohodli
 • Zúčtovanie

Autori

Kolektív autorov