Podmienky súťaže

Sledujte medovníčky a hľadajte slová

Vyhrajte skvelé ceny!

Podmienky súťaže

Hľadajte na stránkach www.dashofer.sk a www.eseminare.sk medovníček, ktorý vás nasmeruje k nájdeniu farebného - červeného slovíčka. Slovíčka máte možnosť nájsť aj počas víkendov, ale ceny sa žrebujú len v pracovné dni. Do súťaže sa môžete zapojiť po registrácii. Zaregistrovať sa bude možné po nájdení prvého slovíčka, na ktoré kliknete.

 1. Nájdite slovo

Súťaž spočíva v hľadaní 7 slov, ktoré chýbajú v tajničke, a vyskladaní celej vety. Chýbajúce slová nájdete na internetových stránkach www.dashofer.sk a www.eseminare.sk.

 1. Kliknite naň

Slovo, ktoré práve hľadáte, je zvýraznené červenou farbou. Môžete ho nájsť na viacerých miestach našich internetových stránok. Potom stačí už len na zvýraznené slovo kliknúť a to sa automaticky doplní do tajničky. Aby sa vám lepšie hľadalo, bude na stránke so zvýrazneným slovom viditeľný aj medovníček.

 1. Každý deň výhra

Každý pracovný deň vyžrebujeme jedného súťažiaceho, ktorý aspoň raz klikol na jedno z hľadaných slov. Tešiť sa môže na jednu z týchto cien:

 1. žrebovanie: PO (3. 12.): 15 % zľava na seminár alebo konferenciu podľa vlastného výberu - výherkyňa: Ing. Edita M., Senec
 2. žrebovanie: UT (4. 12.): 15 % zľava na seminár alebo konferenciu podľa vlastného výberu - výherkyňa: Ing. Mária B., Košice
 3. žrebovanie: ST (5. 12.): 15 % zľava na seminár alebo konferenciu podľa vlastného výberu - výherkyňa: p. Elena M., Bratislava
 4. žrebovanie: ŠT (6. 12.): 3-mesačný bezplatný vstup do online portálu podľa vlastného výberu - výherkyňa: Ing. Emília F., Horná Lehota
 5. žrebovanie: PI (7. 12.): 3-mesačný bezplatný vstup do online portálu podľa vlastného výberu - výherca: Ing. Peter N., Bratislava
 6. žrebovanie: PO (10. 12.): 3-mesačný bezplatný vstup do online portálu podľa vlastného výberu - výherkyňa: p. Petronela M., Lučenec
 7. žrebovanie: UT (11. 12.): cestovný poukaz v hodnote 100 € - výherkyňa: Ing. Michaela R., Zvolenská Slatina
 8. žrebovanie: ST (12. 12.): cestovný poukaz v hodnote 100 € - výherkyňa: Ing. Ibolya B., Nový Život
 9. žrebovanie: ŠT (13. 12.): smartfón Prestigio Wize Q3 - výherca: p. Radoslav G., Východná
 10. žrebovanie: PI (14. 12.): smartfón Prestigio Wize Q3 - výherca: Mgr. Ľudovít M., Kysucké Nové Mesto
 11. žrebovanie: PO (17. 12.): tablet Lenovo TAB 10 - výherkyňa: p. Eva Z., Košice
 12. žrebovanie: UT (18. 12.): tablet Lenovo TAB 10 - výherca: p. Milan Z., Stará Ľubovňa
 13. žrebovanie: ST (19. 12.): smartbook Prestigio 141 C2 - výherkyňa: p. Emília T., Štítnik

Žrebovanie o hlavné ceny

Všetci súťažiaci, ktorí vyplnia celú tajničku, budú zároveň zaradení do žrebovania o hlavné ceny:

3. miesto: Televízor LG 43UK6300 SMART LED TV 43" (108 cm) UHD - výherkyňa: p. Elena M., Bratislava

2. miesto: 2× Pobyt pre 2 osoby na 1 noc s polpenziou a vstupom do SPA v hoteli Zlatý kľúčik v Nitre - výherkyne: p. Emília F., Horná Lehota a p. Mária Š., Bratislava

1. miesto: 1× Víkendový pobyt v hoteli Plejsy pre 2 osoby na 2 noci - výherkyňa: p. Ingrida F., Bratislava

Pomôcka: Sledujte malý medovníček v zozname našich seminárov a produktov. Aj na týchto stránkach sa môže nachádzať hľadané slovo.

Podmienkou súťaže je zaregistrovanie sa na našich stránkach.

Súťaž trvá od 1. 12. 2018 do 19. 12. 2018.

Šťastné a veselé Vianoce
vám praje vydavateľstvo Verlag Dashöfer

Kontakt

+ 421 2 33005130 
marketing@dashofer.sk 
www.dashofer.sk

Obchodné podmienky

Usporiadateľom Kampane s názvom "Sledujte medovníčky a hľadajte slová " (ďalej len "Kampaň") je vydavateľstvo Verlag Dashöfer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 814 99, IČO: 35 73 01 29. (ďalej len "Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá kampane (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom kampane je podpora predaja produktov Usporiadateľa.

 1. Trvanie kampane:

Kampaň sa uskutoční v dňoch 03.12.2018 - 19.12.2018. Do žrebovania o denné ceny je zaradený každý, kto nájde aspoň jedno farebné (červené) slovo na stránkach www.dashofer.sk, www.eseminare.sk a vyplní ho v tajničke. Do žrebovania o hlavné ceny je zaradený ten, kto vyplní celú tajničku.

 1. Účastníci Kampane:

Účastníkom Kampane sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky účasti v Kampani podľa Pravidiel s výnimkou:

 1. Podmienky Kampane:

Každý, kto nájde v dňoch 03.12.2018 - 19.12.2018 aspoň jedno farebné (červené) slovo na stránkach www.dashofer.sk, www.eseminare.sk a vyplní ho v tajničke bude zaradený do denného žrebovania o nasledovné ceny:

 1. žrebovanie: PO (3. 12.): 15 % zľava na seminár alebo konferenciu podľa vlastného výberu (termín konania do 31.3.2019)
 2. žrebovanie: UT (4. 12.): 15 % zľava na seminár alebo konferenciu podľa vlastného výberu (termín konania do 31.3.2019)
 3. žrebovanie: ST (5. 12.): 15 % zľava na seminár alebo konferenciu podľa vlastného výberu (termín konania do 31.3.2019)
 4. žrebovanie: ŠT (6. 12.): 3-mesačný bezplatný vstup do online portálu podľa vlastného výberu (platí od 01/19 do 03/19)
 5. žrebovanie: PI (7. 12.): 3-mesačný bezplatný vstup do online portálu podľa vlastného výberu (platí od 01/19 do 03/19)
 6. žrebovanie: PO (10. 12.): 3-mesačný bezplatný vstup do online portálu podľa vlastného výberu (platí od 01/19 do 03/19)
 7. žrebovanie: UT (11. 12.): cestovný poukaz v hodnote 100 €
 8. žrebovanie: ST (12. 12.): cestovný poukaz v hodnote 100 €
 9. žrebovanie: ŠT (13. 12.): smartfón Prestigio Wize Q3
 10. žrebovanie: PI (14. 12.): smartfón Prestigio Wize Q3
 11. žrebovanie: PO (17. 12.): tablet Lenovo TAB4 8
 12. žrebovanie: UT (18. 12.): tablet Lenovo TAB4 8
 13. žrebovanie: ST (19. 12.): smartbook Prestigio 141 C2

Každý, kto nájde všetky farebné (červené) slová na stránkach www.dashofer.sk, www.eseminare.sk a vyplní celú tajničku, bude zaradený do žrebovania o nasledovné hlavné ceny:

Žrebovanie o hlavné ceny

3. miesto: Televízor LG 43UK6300 SMART LED TV 43" (108 cm) UHD

2. miesto: 2× Pobyt pre 2 osoby na 1 noc s polpenziou a vstupom do SPA v hoteli Zlatý kľúčik v Nitre

1. miesto: 1× Víkendový pobyt v hoteli Plejsy pre 2 osoby na 2 noci

 1. Žrebovanie:

Žrebovanie Kampane bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Usporiadateľa v jeho sídle. Výhercov s oznámením o výhre bude kontaktovať Zástupca usporiadateľa. Výherca bude informovaná/ý o výhre telefonicky. Za každý deň súťaže sa žrebuje iba jedna cena a to tá, ktorá je uvedená v zozname výhier. Žrebovanie sa začína 03.12.2018 a posledné žrebovanie bude 19.12.2018.

 1. Výhra a darčeky:

Usporiadateľ v Kampani zašle výhry poštou po žrebovaní. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu typu darčekov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zaslanie výhier vzhľadom na sviatky, dovolenky a vyťaženosť kuriérskych služieb v novom roku 2019.

 1. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonického hovoru. V prípade, že sa Výhercu nepodarí skontaktovať do 2 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, bude žrebovanie opakované. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať účastníci, ktorí nesplnili podmienky stanovené pre výhru cien.

 1. Osobné údaje:

Účastník má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

 1. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Kampane berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

 1. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Kampane, na zrušenie Kampane, dĺžku trvania ako aj podmienky, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Kampane v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastník Kampane berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Kampane, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do Kampane vyjadrujú Účastníci Kampane svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 1.12.2018 Verlag Dashöfer