Verlag Dashöfer Univerzita

Web: https://www.vdu.sk/

Odborný portál videoseminárov pokrývajúci oblasť daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, počítačových zručností, manažérskych zručností, envira a BOZP. Videosemináre sú novodobá forma získavania informácií, kedy v cca. polhodinovom videozázname načerpáte všetko potrebné k vašej práci bez toho, aby ste niekde cestovali.


Videoknižnica Vám prináša:

 • viac ako 160 videoseminárov,
 • viac ako 125 hodín aktuálnych informácií z pohodlia vašej kancelárie,
 • viac ako 25 lektorov podieľajúcich sa na príprave videoseminárov.

Máte možnosť vybrať si zo 6 modulov, ktoré obsahujú rôzne počty videoseminárov.

Je len na vás, ktorý zvolíte. Viac informácií k modulom nájdete v časti OBSAH.

Input:

Ročné predplatné modulu Manažment a právo
(102 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Mzdy a personalistika
(102 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Počítačové zručnosti
(102 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Enviro
(102 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu BOZP
(102 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Účtovníctvo a dane
(162 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Účto, dane, mzdy
(222 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Komplet - všetky videá
(348 € bez DPH)

Obsah

Videosemináre sú priradené pod rôzne oblasti. Máte možnosť vybrať si zo 6 modulov:

Modul Účtovníctvo a Dane obsahuje videosemináre na témy:

- DPH

- daň z príjmov

- IAS/IFRS

- účtovníctvo

Modul Mzdy a personalistika obsahuje videosemináre na témy:

- mzdy a platy

- dane

- pracovné právo

- sociálne poistenie

- zdravotné poistenie

Modul Manažment a právo obsahuje videosemináre na témy:

- firemná kultúra

- kariéra a vzdelávanie

- komunikácia 

- pracovné právo

- obchodný marketing 

- odmeňovanie, motivácia

- verejné obstarávanie

Modul Počítačové zručnosti obsahuje videosemináre na témy:

- Excel

- PowerPoint

Modul Enviro obsahuje videosemináre na témy:

- odpady

- obaly

- práva a povinnosti

Modul BOZP

- BOZP v doprave

- pracovná zdravotná služba 

- lekárske prehliadky 

V prípade, že máte záujem o výhodný balíček týchto modulov, kontaktujte nás na info@dashofer.sk alebo na telefónnom čísle 02/3300 5555.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Júlia Pšenková
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • Ing. Ivana Glazelová
 • JUDr. Martina Jenčová
 • Ing. Peter Gallovič
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Matej Šiculiak
 • PhDr. Ján Barica
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • Ing. Hilda Rubintová
 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
 • Ing. Jaroslav Mišovych
 • Rudolf Rössel, M. B. A.
 • Ing. Ján Holička
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Milan Kúdela
 • Ing. Zuzana Kvasničková, PhD.
 • Ing. Jana Mihóková, SCCA
 • Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Jana Mundierová
 • Ing. Jozef Tvrdoň
 • Ing. Dušan Preisinger
 • Ing. Emil Suchánek
 • Ing. Václav Števko
 • Ing. Martin Svitek, PhD.
 • JUDr. Marcela Macová