Seminár:
Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie podľa Žltého FIDICu

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 159 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom je získanie základných informácií o tomto spôsobe zadávania zákaziek tak, ako sú jeho nesporné výhody využívané v zahraničnej praxi. Ide predovšetkým o výrazné obmedzenie rozsahu viacprác projektov, keďže projektovú dokumentáciu vypracuje dodávateľ stavby.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 9.11.2020
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie podľa Žltého FIDICu

 • Organizácia ponukového konania podmienok FIDIC.
 • Rozbor základných zmluvných podmienok FIDIC P&DB.
 • Rozbor a príprava špecifických zmluvných podmienok.
 • Cenotvorba v prípade podmienok FIDIC P&DB, kalkulácia viacprác.
 • Zohľadnenie zmluvných a špecifických podmienok FIDIC v cenách dodávateľa.
 • Prílohy zmluvy a ich význam pre zadávateľa.
 • Rizikový manažment v prípade zmluvných podmienok FIDIC P&DB.
 • Zmluvy na projektové práce v prípade FIDIC P&DB, požiadavky na projektové práce.
 • Technické špecifikácie a Verejné obstarávanie.
 • Technické špecifikácie ako súčasť zadávacích podkladov, ich význam.
 • Príprava technických špecifikácií po stavebných súboroch a profesiách.
 • Rozsah a miera podrobnosti technických špecifikácií.
 • Doporučená literatúra.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom je získanie základných informácií o spôsobe zadávania zákaziek tak, ako sú jeho nesporné výhody využívané v zahraničnej praxi. Ide predovšetkým o výrazné obmedzenie rozsahu viacprác projektov, keďže projektovú dokumentáciu vypracuje dodávateľ stavby. 

Na druhej strane sú kladené požiadavky na vypracovanie zadávacej dokumentácie, predovšetkým podrobných technických špecifikácií a zásadne iný charakter zmluvy, než je obsahom Červeného FIDICu, predovšetkým z hľadiska požiadaviek na presný popis a rozsah projektovej dokumentácie, ktorú vypracuje generálny dodávateľ stavby.

Technické špecifikácie sú významným nástrojom na zníženie rizika zadávateľa na projektoch Žltého FIDICu a ich význam je nezastupiteľný. Rozšíreniu použitia týchto podmienok u nás bráni predovšetkým nedostatok skúseností našich subjektov s použitím podmienok Žltý FIDIC.

Ponúkame tento seminár ako jediný na Slovensku.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie podľa Žltého FIDICu

pracovníkom prípravy, technikom a stavbyvedúcim na stavbách a zadávateľom, ktorí pracujú na základe podmienok tzv. Žltého FIDICu

Lektor - Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie podľa Žltého FIDICu

Dr. Ing. Milan Oleríny

Dr. Ing. Milan Oleríny

Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne. Neskôr sa podieľal na mnohých stavebných projektoch v Čechách i na Slovensku, medzi inými na prípravách projektov nákupných centier, administratívnych objektov, tlačiarne, logistického centra i na výstavbe štadiónu.

V minulosti pracoval ako konzultant na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, ako expert OSN na projektoch UN DP pre výberové konania a podmienky FIDIC v strednej Ázii.

Momentálne pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Pracuje tiež ako expert na príprave investičných projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC. Venuje sa publikačnej činnosti i vzdelávaniu - vedie úspešné prednášky a semináre na tému FIDIC. Počas svojej odbornej praxe preškolil viac ako 1300 osôb.

Referencie - Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie podľa Žltého FIDICu

"Vynikajúci prístup lektora so širokým spektrom informácií získania dostatočného množstva prvotných informácií." FNSP F.D. Roosevelta

Časový harmonogram - Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie podľa Žltého FIDICu

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie podľa Žltého FIDICu

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 9.11.2020
 • Dr. Ing. Milan Oleríny
 • 229 EUR + DPH
Input:
 • 9.11.2020
 • Dr. Ing. Milan Oleríny
 • 159 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.