Konferencia:
Úspešná mzdárka 2019 - zmeny v oblasti miezd, ročného zúčtovania a Zákonníku práce

Trvanie konferencie: 1 -dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 139 - EUR bez DPH , , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-15.00

Téma

Konferencia o najdôležitejších zmenách v mzdovej účtárni pre rok 2019, ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za  rok 2018  a zmenách v Zákonníku práce. Odborníčky z praxe Vám poskytnú dostatok dôležitých informácií a sú pripravené odpovedať na Vaše otázky. BONUS Rekreačné poukazy. 

termín

Najbližší termín: 14.2.2019

Program konferencie - Úspešná mzdárka 2019 - zmeny v oblasti miezd, ročného zúčtovania a Zákonníku práce

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:00   JUDr. Zdeňka Dvoranová

Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce pre rok 2019

 • Novela ZP v roku 2018 dopad na rok 2019.
 • Mzdové zvýhodnenia a minimálna mzda v roku 2019.
 • Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov.
 • Novela ZP 2019 – príspevok na rekreáciu.
 • Novela ZP 2019 – riešenie problémov v praxi.

10:00 - 10:15 Prestávka s občerstvením

10:15 - 12:15   Júlia Pšenková

Zmeny v mzdovej oblasti v roku 2019

 • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky.
 • Príplatok za prácu nadčas.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu  a v nedeľu.
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.
 • Mzdové zvýhodnenie za sťažené pracovné prostredie.
 • Pracovná pohotovosť.
 • Odstupné a odchodné.
 • Maximálne vymeriavacie základy pre odvody do sociálnej poisťovne.
 • Maximálne denné vymeriavacie základy pre náhradu príjmu a pre PN.
 • Odvodová úľava pre zdravotné poistenie a sociálne poistenie.
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie.
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka.
 • Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)-
 • Daňový bonus na deti.
 • 13. a 14. plat-
 • Nepostihnuteľné časti čistej mzdy pri výpočte zrážok zo mzdy.

12:15 - 13:00 Obed

13:00 - 14:30   Ing. Martina Švaňová

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti („RZDP“) za rok 2018

 • Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti.
 • Kto môže/nemôže požiadať o jeho vykonanie.
 • Lehoty v RZDP.
 • Tlačivá potrebné na vykonanie RZDP, zmeny v tlačivách.
 • Výpočet RZDP a vysporiadanie preplatkov/nedoplatkov.
 • Nezdaniteľné časti základu dane vrátanie noviniek (nezdaniteľná časť na kúpele, daňový bonus na hypoúvery pre mladých).
 • Daňový bonus na dieťa.
 • Darovanie 2 % (3 %) dane.
 • Ostatné daňové veličiny v roku 2019.

14:30 - 15:00 Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Úspešná mzdárka 2019 - zmeny v oblasti miezd, ročného zúčtovania a Zákonníku práce

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

O najdôležitejších zmenách v oblasti miezd pre rok 2019, ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za  rok 2018  a zmenách v zákonníku práce sa dozviete práve na tejto konferencii. Odborníčky z praxe Vám poskytnú dostatok dôležitých informácií a sú pripravené odpovedať na Vaše dotazy.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Úspešná mzdárka 2019 - zmeny v oblasti miezd, ročného zúčtovania a Zákonníku práce

mzdovým účtovníkom, majiteľom, konateľom, personalistom

Lektori - Úspešná mzdárka 2019 - zmeny v oblasti miezd, ročného zúčtovania a Zákonníku práce

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

Časový harmonogram - Úspešná mzdárka 2019 - zmeny v oblasti miezd, ročného zúčtovania a Zákonníku práce

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:00 | Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce pre rok 2019

10:00 – 10:15 | Prestávka s občerstvením

10:15 - 12:15 | Zmeny v mzdovej oblasti v roku 2019

12:15 - 13:00 | Obed

13:00 - 14:30 | Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti („RZDP“) za rok 2018

14:30 - 15:00 | Diskusia, ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Úspešná mzdárka 2019 - zmeny v oblasti miezd, ročného zúčtovania a Zákonníku práce

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 14.2.2019
 • Ing. Martina Švaňová, Júlia Pšenková, JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 139 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Úspešná mzdárka 2019 - zmeny v oblasti miezd, ročného zúčtovania a Zákonníku práce

Video

Záznam

Video

Záznam

Video

Záznam

Video

Záznam

Ešte sú k dispozícii voľné miesta. - Úspešná mzdárka 2019 - zmeny v oblasti miezd, ročného zúčtovania a Zákonníku práce