Seminár:
US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou - kurz pre začiatočníkov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 220 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Školenie je určené začiatočníkom v problematike US GAAP. Ponúka úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA a porovnanie so slovenskou  legislatívou. Získané poznatky si môžete precvičiť formou jednoduchých praktických príkladov.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 9.10.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou - kurz pre začiatočníkov

 • Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA- US.GAAP.
 • Porovnanie US GAAP,  IFRS a slovenskej legislatívy.
 • Koncepčný rámec.
 • Účtovný cyklus, explicitné (hospodárske) a implicitné (účtovné operácie).
 • Prezentácia účtovnej závierky: výkaz ziskov a strát, pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia, výkaz nerozdeleného zisku, súvaha, výkaz o zmenách vo vlastnom imaní.
 • Praktická časť vo forme príkladov.
 • Výkaz peňažných tokov.
 • Udalosti po vykazovanom období.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie je určené začiatočníkom v problematike US GAAP. Ponúka úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA a porovnanie so slovenskou  legislatívou. Získané poznatky si môžete precvičiť formou jednoduchých praktických príkladov. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou - kurz pre začiatočníkov

ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

Lektor - US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou - kurz pre začiatočníkov

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Lektorka sa radí medzi špecialistov v oblasti medzinárodného účtovníctva a kontrolingu s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Je docentkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako dohliadač audítorských spoločností pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR. Taktiež je členkou organizácie American Accounting Association - Asociácia amerických účtovníkov.

Časový harmonogram - US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou - kurz pre začiatočníkov

Termíny a prihlásenie - US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou - kurz pre začiatočníkov

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 9.10.2019
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 220 EUR + DPH
Input:
 • 11.3.2020
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 220 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.