Tlačená príručka

Zmeny v zákone o správe daní (daňový poriadok) v roku 2020 a 2021

Formát: A5 Počet strán: 112

Objavte aktuálne zmeny v legislatíve týkajúcej sa finančnej oblasti v období pandémie COVID-19! Tlačená odborná publikácia ponúka prehľadný priebeh zmien v daňových predpisoch novely č. 75/2020 Z. z. zo dňa 9. 4. 2020 až po poslednú úpravu novely č. 264/2020 schválenej dňa 29. 9. 2020. Publikácia sa sústreďuje na kľúčové body s ich platnosťou a významom.

Odborná tlačená publikácia môže byť pre vás vďaka svojej prehľadnosti užitočnou pomôckou.

Obsah

  • Zmeny od 2/4/2020 – Informácia k zákonu o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením pandémie COVID-19
  • Zmeny od 20/5/2020 – Informácia k tretej novele korona zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
  • Zmeny od 17/6/2020 – Informácia k štvrtej novele korona zákona o mimoriadnych  opatreniach vo finančnej oblasti
  • Zmeny od 21/7/2020 – Informácia k vybraným ustanoveniam zákona č. 67/2020 Z. z. za oblasť správy daní
  • Zmeny od 29/9/2020 – Informácia k šiestej novele korona zákona, ktorou sa zrušili uplatnenia vybraných opatrení vo finančnej oblasti ku dňu 30. 9. 2020 a ktoré skončia ku dňu 31. 12. 2020
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam autorov

Ing. Božena Jurčíková

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk