Tlačená príručka

Home office telemarketingového pracovníka

Formát: A5 Počet strán: 250

Získať komplexný prehľad o pracovnoprávnych záležitostiach nikdy nebolo jednoduchšie! Publikácia Home office telemarketingového pracovníka je nevyhnutným sprievodcom pre personalistov, HR manažérov a všetkých, ktorí sa zaoberajú personálnym poradenstvom. Publikácia Vám poskytne detailný opis pracovného miesta, komentáre k zákonu č. 311/2001 Z. z. o pracovných vzťahoch, príklady z praxe a užitočné vzory smerníc.

Výzva pandémie spojenej s koronavírusom SARS-CoV-2 viedla k transformácii home officu z pracovnej výhody na nevyhnutnosť. V tejto súvislosti sa teda stalo pre zamestnávateľov nevyhnutným implementovať nové ustanovenia Zákonníka práce, ktoré definovala novela č. 76/2021 Z. z. z 1. marca 2021.

Brožúra Home office telemarketingového pracovníka je výsledkom tvorby odborníkov z oblasti legislatívy, účtovníctva, personalistiky a riadenia ľudských zdrojov.

Obsah

 • Úvod – Opis pracovnej pozície
 • Nový prístup k domáckej práci, telepráci a home office podľa novely Zákonníka práce
 • Zmeny zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce platné od 1. marca 2021
 • Právna úprava interných predpisov zamestnávateľa a vnútropodnikových normatívnych aktov
 • Smernica o domáckej práci a telepráci – vzor
 • Smernica – Účtovanie nákladov spojených s home office – vzor
 • Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021
 • Suma finančného príspevku na stravovanie
 • Oslobodenie finančného príspevku na stravovanie od dane z príjmov od 1. 3. 2021
 • Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie – vzor
 • Rozhodnutie zamestnanca o výbere medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie – vzor
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce od 1. 3. 2021

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk