Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

Poznámky k účtovnej závierke sú miestom na ďalšie číselné a slovné komentovanie údajov, ktoré Súvaha a ani Výkaz ziskov a strát nezachytávajú. Potrebnosť ich zostavenia je podmienená pomerne nízkou vypovedacou schopnosťou oboch výkazov.


Na CD nájdete editovateľné dokumenty – Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017.  Súčasťou CD sú aj Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky.

Input:

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017:

49 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017
  • Tlačivo k účtovnej závierke za rok 2017 (výstup z Excelu)
  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017 - CashFlow (výstup z Excelu)
  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017 - Výkaz ZaS (výstup z Excelu)
  • Editovateľné tlačivo - Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky
  • Editovateľné tlačivo - Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve
  • Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
  • Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky
  • Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky

Autori

Mgr. Kamil Gróf

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.10.2018
Miesto: Bratislava