Účtovná závierka premium

Web: http://uctovnazavierka.uad.sk/

Online kniha Účtovná závierka premium je jedinečným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí aktuálne riešia zostavenie účtovnej závierky za rok 2017. Účtovná závierka premium obsahuje viac ako 400 aktuálne platných vybraných právnych predpisov pre oblasť účtovníctva a daní. 


V rámci predplatného online knihy Účtovná závierka premium máte k dispozícii i bezplatný odpovedný servis od renomovaných odborníkov z praxe, ktorý už dnes môžete pri zostavovaní účtovnej závierky využiť. 24 hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy, prípadové štúdie vyhotovenia účtovnej závierky, kompletné metodické usmernenia z oblasti účtovníctva a daní a editovateľné tlačivo poznámok k účtovnej závierke.

Input:

Ročné predplatné modulu Účtovná závierka premium
(306 € bez DPH)

Obsah

 

 • Legislatívne zmeny v oblasti účtovnej závierky
  • Zmeny v právnych predpisoch
  • Metodické usmernenia pre oblasť účtovníctva
 • Zostavenie účtovnej závierky za rok 2017
  • Zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2017
  • Zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve za rok 2017
 • Uzávierkové činnosti za rok 2017
  • Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2017
  • Tvorba rezerv za rok 2017
  • Tvorba a zúčtovanie opravných položiek za rok 2017
  • Zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2017
 • Príklady vyhotovenia účtovnej závierky za rok 2017
  • Praktické ukážky vypracovania účtovnej závierky za rok 2017
 • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017
  • Editovateľné tlačivo poznámok k účtovnej závierke za rok 2017

Autori

Mgr. Lucia Hanusová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.10.2018
Miesto: Bratislava