Účtovná závierka premium

Web: https://uctovnazavierka.uad.sk/

Online kniha Účtovná závierka premium je jedinečným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí aktuálne riešia zostavenie účtovnej závierky za rok 2018. Účtovná závierka premium obsahuje viac ako 400 aktuálne platných vybraných právnych predpisov pre oblasť účtovníctva a daní. 


 • 24 hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy.
 • Prípadové štúdie vyhotovenia účtovnej závierky.
 • Kompletné metodické usmernenia z oblasti účtovníctva a daní.
 • Editovateľné tlačivo poznámok k účtovnej závierke.
 • Bezplatný odpovedný servis od renomovaných odborníkov z praxe.
Input:

Ročné predplatné modulu Účtovná závierka premium
(315 € bez DPH)

Obsah

 

 • Legislatívne zmeny v oblasti účtovnej závierky
  • Zmeny v právnych predpisoch
  • Metodické usmernenia pre oblasť účtovníctva
 • Zostavenie účtovnej závierky za rok 2018
  • Zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2018
  • Zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve za rok 2018
 • Uzávierkové činnosti za rok 2018
  • Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2018
  • Tvorba rezerv za rok 2018
  • Tvorba a zúčtovanie opravných položiek za rok 2018
  • Zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2018
 • Príklady vyhotovenia účtovnej závierky za rok 2018
  • Praktické ukážky vypracovania účtovnej závierky za rok 2018
 • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018
  • Editovateľné tlačivo poznámok k účtovnej závierke za rok 2018

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Mgr. Lucia Hanusová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 3.3.2020
Miesto: Bratislava