Transferové oceňovanie

S knihou správne nastavíte prevodné ceny a pripravíte si sprievodnú dokumentáciu pre správcu dane. Finančné úrady porovnávajú rozdiel v cene, ktorú si dojednali takzvané „spojené osoby“ za konkrétnu transakciu, s cenou ktorú by si dojednali osoby nezávislé v bežných obchodných vzťahoch a za rovnakých alebo podobných podmienok.


Kniha Transferové oceňovanie (stála prevádzkareň, spojené osoby, združené podniky) je určená predovšetkým podnikateľskej sfére, t. j. konateľom, finančným riaditeľom, zamestnancom finančných oddelení a ďalším osobám, ktoré sa stretávajú s transferovými cenami v bežnom pracovnom živote. Vzhľadom na svoje praktické poňatie nájde využitie aj u daňových poradcov, znalcov, právnikov a celkom iste aj u akademických pracovníkov pri príprave odborných prác na tému transferových cien.

Input:

Transferové oceňovanie :

129,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • Súčasná regulácia transferových cien v Slovenskej republike
  • Alokácia zisku na stálu prevádzkareň
  • Funkčná analýza
  • Typové transakcie medzi spojenými osobami
  • Dokumentácia k transferovým cenám

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Michal Jelínek, PhD.