Transferové oceňovanie premium

Web: https://transferoveocenovanie.uad.sk/

Online kniha Transferové oceňovanie premium je jedinečným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí aktuálne riešia problematiku transferového oceňovania.  Od 1.1.2015 sa povinnosť vypracovania transferovej dokumentácie vzťahuje nielen pre zahraničné závislé osoby, ale aj pre tuzemské závislé osoby. V poslednom období vzrastá čoraz viac počet firiem, ktorých sa týka transferové oceňovanie pre tuzemské závislé osoby. V online kinhe sú k dispozícií 24-hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy a bezplatný odpovedný servis od renomovaných odborníkov z praxe.

 

 


-         Bezplatný odpovedný servis

-         24 hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy

-         Prípadové štúdie z oblasti transferového oceňovania

-         Vzory transferovej dokumentácie

Input:

Ročné predplatné online knihy Transferové oceňovanie premium
(315 € bez DPH)

Autori

Ing. Alena Zábojová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 27.6.2019
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 27.6.2019, Miesto Bratislava